Nederlandsch Placaat- En Rechtskundig Woordenboek: Behelzende Al Het Geen, Door de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, En de ... Staaten Van Holland, .... G - K, Volume 3... 23,39 EUR*